عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

شیشه کنونی در ایران

شیشه کنونی در ایران
ابوالقاسی در پاسخ به این پرسش که این مسئله که اگر بخواهند در زمینه شیشه افراد را دستگیر کنند به دلیل گستردگی بسیار مصرف شیشه به دلیل گستردگی رواج شیشه در بین جوانان بیکار و به دلیل ارزش افزوده بسیار و سود آن خیلی‌ها را باید دستگیر کنند، افزود:
 
مسئله این است ولی شیشه‌ای هم که در ایران وجود دارد آن شیشه اصل نیست یعنی یک شیشه بسیار خرابی است که آن استاندارد شیشه اصل را نیز رعایت نکرده بلکه یک شیشه مرگ‌آور است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما در زمینه شیشه آنالیزی انجام داده‌اید، بیان داشت: شیشه مساوی است با مرگ و ما در این زمینه نیز تحقیقاتی را انجام داده‌ایم.