عینک روی چشمانت را عوض کن

مجموعه : مطالب عاشقانه
عینک روی چشمانت را عوض کن
 دقت کرده ای فاصله بینمان چه زیباست؟
فاصله بینمان را فرش کرده اند!
فرشی از آسفالت…

برایت زیبا نیست؟
بهتر است را عوض کنی!
خیلی خوب است
 

 

می گویند بد است ، عینک را میگویم
همان که پنهان می کند اشک های شبانه و غم های همیشگی چشمت را

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب