روزگاری خواهد رسید

مجموعه : مطالب عاشقانه
روزگاری خواهد رسید
همچنان که در آغوش دیگری خفته ای ، به یاد من ستاره ها
 
را خواهی شمرد تا آرام شوی

دلت هوایم را خواهد کرد . . .

به یاد خواهی آورد باهم بودن هایمان را . . .

به یاد خواهی آورد خنده هایم را . . .

به یاد خواهی آورد اشک هایم را . . .

به یاد خواهی آورد آغوشم را
. . .

مطمئنم در آن لحظه در دلت می گویی :

 من آغوشت را می خواهم

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب