عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تور کیش،قیمت تور کیش،تور کیش لحظه آخری،تور کیش ارزان

تور کیش،قیمت تور کیش،تور کیش لحظه آخری،تور کیش ارزان

گرافت یا پیوند استخوان

گرافت یا پیوند استخوان
برای اتصال مهره های مجاور پزشک از گرافت یا پیوند استخوان استفاده میکند. برای این کار تکه هایی از استخوان را از ناحیه لگن بیمار (از استخوان ایلیاک وی) برداشته و پس از برداشتن دیسک بین مهره ای آن را بصورت یک تکه بزرگ بجای دیسک قرار میدهند. بعد از مدتی این استخوان از دو طرف بالا و پایین به مهره ها چسبیده و انها را به هم متصل میکند. راه دیگر خرد کردن این استخوان و گذاشتن خرده های ریز استخوان در بین و در کنار مهره ها است. این کار هم میتواند موجب جوش خورده مهره های مجاور شود.

ممکن است پزشک برای جوش دادن استخوان ها از گرافت یا پیوند استخوان آلوگرافت استفاده کند. آلوگرافت استخوانی است که از یک فرد متوفی گرفته شده است. راه های دیگر استفاده از پیوند استخوان مصنوعی و یا پروتئین های خاصی است که از استخوان افراد دیگر گرفته شده و در محل گذاشته میشود.

در انتهای عمل جراحی باید مهره ها به طریقی برای چند ماه بیحرکت بمانند تا بتوانند به هم جوش بخورند. برای این کار معمولا مهره ها را به توسط پیچ یا پلاک یا میله هایی به هم متصل میکنند.

بعد از جراحی ممکن است پزشک معالج از کمربند ها یا بریس های مخصوصی برای بیحرکت کردن بیشتر ستون مهره استفاده کند. گاهی این بیحرکتی برای بهتر کردن جوش خوردن مهره ها لازم است. طول درمان و مراقبت های بعد از جراحی های فیوژن معمولا بیش از دیگر اعمال جراحی ستون فقرات است. معمولا 4-3 ماه بعد از جراحی طول میکشد تا مهره ها به هم متصل شده و جوش بخورند.

 
در این مدت بیمار نمیتواند فعالی بدنی زیادی داشته باشد. بعد از این زمان نرمش ها خاصی به بیمار داده میشود تا بتدریج عضلات اطراف ستون مهره تقویت شده و قابلیت انعطاف آن افزایش پیدا کند.