اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

او حرکاتی بخصوص انجام می دهد

مجموعه : سبک زندگی
او حرکاتی بخصوص انجام می دهد
یک جمله قدیمی می گوید:”جسم دروغ نمی گوید.” طبیعت بشر را جوری برنامه ریزی نموده که هنـگام ابـراز عـلاقه بـی اخـتیـار شـروع بـه انـجام یـک سـری حرکات جسمانی مشخص می کند. این اعمال غیر شفاهـیاز گـشاد شـدن چشم هنگام نظاره به چیزی جالب گرفته تا لبخند زدن و لمس کردن، متغیر است.

در اینجا برخی از علائم زبان جسمانی را مشاهده میکنید در آن دقت داشته باشید:

* اشاره نمودن در جهت شما با پاها یا شانه ها
* خم شدن به طرف شما هنگام صحبت
* بازی کردن با مو و دست کشیدن لای موها
* نوازش کردن جواهرات ( مانند گوشواره ) و لمس نمودن دسته عینک
* چشم برنداشتن از شما هنگام صحبت و گفتگو
* تقلید از حرکات شما ( مثلا” اگر دست خود را روی میز بگذارید او هم همین کار را می کند.)
* لبخند زدن هنگامی که شما او را برانداز می کنید.
* اگر برخی از این علائم را هنگام حضور طرف مقابل مشاهده نمودید، تقریبا” می توانید مطمئن شوید که او چراغ سبز شروع رابطه برای ازدواج را دارد به شما نشان می دهد.