اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

زندگی مشترک و باورنکردنی این زن با 40 خوک! (عکس)

زندگی مشترک و باورنکردنی این زن با 40 خوک! (عکس)
این زن که بیش از 40 خوک را در خانه خود نگهداری میکرد، بخاطر ایجاد مزاحمت برای همسایه ها و آلودگی محیط زیست  مجبور شد آنها را به جای دیگری منتقل کند. به گزارش ایران ناز طبق حکم دادگاه به خانم فلورنس گلوبر تا 22 ژانویه مهلت داده شد تا خوکها را از خانه خود به مکانی دیگر منتقل کند.
 
زندگی مشترک و باورنکردنی این زن با 40 خوک! (عکس)
این خانم تاکید فراوانی بر این نکته دارد که از نظر او خوکها حیوانات دست آموزی هستند که میتوان از آنها در خانه نگهداری کرد. وی میگوید عاشق حیوانات است و تا کنون حیوانات زیادی را در خانه داشته است اما خوکها را به دیگر حیوانات اهلی ترجیح میدهد. او میگوید حتی سگها سرو صدای بیشتری از این حیوان دارند.
 
زندگی مشترک و باورنکردنی این زن با 40 خوک! (عکس)

 
به عقیده وی خوکها بسیار آرام و ساکت هستند و صورت جذابتری نسبت به دیگر حیوانات دارند و همچنین خونگرم تر و رفتار صمیمانه ی بیشتری دارند. آنها بچه های بیشتری به دنیا آورده و رفتار اجتماعی بهتری هم دارند. او برای تمام خوکهای خود اسم گذاشته است و در دادگاه به قاضی پرونده گفت اگر این حیوانات نباشند او دچار افسردگی شده و مجبور است داروهای ضد افسردگی مصرف کند.
 
زندگی مشترک و باورنکردنی این زن با 40 خوک! (عکس)

بسیاری از همسایه از کثیفی و بوی بد این حیوانات و همچنین سرو صدای زیاد آنها به خاطر جمعیت زیادشان به دادگاه شکایت کردند. این اولین بار نیست که این خانم و خوکهایش دچار مشکل میشوند. آنها سابقا در شهر دیگری زندگی میکردند و طی اتفاق مشابهی مجبور به نقل مکان شدند. اما این بار او به دادگاه ضمانت داده است که خوکها را به محل دیگری منتقل خواهد کرد.
 
زندگی مشترک و باورنکردنی این زن با 40 خوک! (عکس)