عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

هی لعــــــــــنتی…کجایی؟اره تو

مجموعه : مطالب عاشقانه
هی لعــــــــــنتی…کجایی؟اره تو
آن طــــــــور هم که تـــــــــــو فکر می کنی نیـــــــــست…

شـــــــــــاید روزی عاشقت بودم….روزی…!!!

ولی ببین بــــــــــی تو؛

هــــــــــــم زنـــــــ♥ـــــــــده ام….

هم زنـــــــــ♥ـــــــــدگی می کنم…

فقطــــــــ گاهـــــی در این میــــــــان

“یادت”باشه اره فقط تو

زهــــــــــــــر می کند به کامم زندگـــــ♥ـــــی را…