پنهان شدن شگفت انگیز و دیدنی یک فراری!

پنهان شدن شگفت انگیز و دیدنی یک فراری!
یک پناهجوی قاچاق مالیایی که در داخل موتور خودرویی جاسازی شده بود تا به صورت قاچاق از مرز مراکش به اسپانیا منتقل شود ولی ماموران مرزی مالی وی را کشف کردند.

 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب