اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پنهان شدن شگفت انگیز و دیدنی یک فراری!

پنهان شدن شگفت انگیز و دیدنی یک فراری!
یک پناهجوی قاچاق مالیایی که در داخل موتور خودرویی جاسازی شده بود تا به صورت قاچاق از مرز مراکش به اسپانیا منتقل شود ولی ماموران مرزی مالی وی را کشف کردند.