اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آیا برای ازدواج حتما باید استخاره کنیم؟ (روش استخاره)

مجموعه : دینی و مذهبی
آیا برای ازدواج حتما باید استخاره کنیم؟ (روش استخاره)
همیشه برای ازدواج و انتخاب همسر باید گفت‌و‌گو‌ها، تحقیقات و بررسی‌ها، مشورت‌های لازم و کافی انجام بگیرد. بعد از این مراحل اگر همه ملاک‌ها و معیارهای ضروری و هم خوانی در دوطرف وجود داشت دیگر به استخاره نیاز نیست حالا چه از طرف خانواده پسر و چه از طرف خانواده دختر. استخاره در چنین مواردی اصلا جزو سنت‌های ما نبوده است.
 
چگونه باید استخاره کنیم؟
 
آن چیزی که ما داریم و در سنت و روایات ما برای آن استخاره جایز شمرده شده، یک مورد است و آن هم در مواقعی که شرایط به گونه‌ای مبهم است و قابل کشف و شفاف نیست و نمی‌توان از طرق متعارف و معقول به نتیجه قطعی رسید و فرد پس از همه بررسی‌ها باز هم در یک حالت شک و تردید باقی می‌ماند حالا یک راه برای خروج از این سردرگمی استخاره کردن است.
 
به این طریق که دو رکعت نماز بخواند و هفتاد مرتبه استغفرا… بگوید یعنی طلب خیر از خداوند بکند تا ان شاءا… خداوند در این مسئله خیر او را قرار بدهد. اما در مواقعی که شک و تردیدی نباشد استخاره به طور کلی جایی ندارد، نکته دیگر اینکه اگر خانواده دختر تابع دین و شرع باشند باید بدانند اگر تحقیقات لازم و کافی را انجام داده‌اند و از نظر آن‌ها فرد مقابل ملاک و معیارهای لازم برای ازدواج را دارد دیگر استخاره کردن هیچ توجیهی ندارد.