غیرت این مرد ایران را لرزاند (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
غیرت این مرد ایران را لرزاند (عکس)
 گفت: که چی؟ هی جانباز جانباز ، شهید شهید!میخواستن نرن! کسی مجبورشون نکرده بود که!گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد!
 
غیرت این مرد ایران را لرزاند (عکس)

گفت:کی؟!!گفتم:همون که تو نداریش!گفت:من ندارم؟! چی رو؟!گفتم: غیرت!!واقعا این مرد را باید ستایش کنیم.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب