مرگ وحشتناک هنگام عبور از چراغ قرمز (عکس)

مرگ وحشتناک هنگام عبور از چراغ قرمز (عکس)

“هاو مو” که در پنجم فوریه گذشته به همراه همسرش سوار بر دوچرخه در حال عبور از یک خیابان در شهر “لین های” بود، به قرمز شدن چراغ راهنمایی توجه نکرد و به مسیر خود ادامه داد؛ اقدامی که آن دو را بر اثر برخورد شدید با یک خودرو به هوا فرستاد و به قیمت جان آن دو تمام شد و تصویر لحظه برخورد دلخراش آنان را عبرتی برای سایرین قرار داد.

مرگ وحشتناک هنگام عبور از چراغ قرمز (عکس)

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب