اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تجاوز جنسی نظافتچی بیمارستان به یکی از بیماران زن!!

تجاوز جنسی نظافتچی بیمارستان به یکی از بیماران زن!!
به گزارش ایران ناز یکی از زنان بیمار ۵۱ ساله مصری از نظافتچی بیمارستان که در هنگام بیهوشی به او تجاوز جنسی کرده بود شکایت کرد.

مرد متجاوز ۳۷ ساله و نظافتچی بیمارستان هنگامی که این بیمار را برای معالجه قانقاریا در دست راست به اتاق عمل بردند منتظر شد تا از اتاق عمل بیرون بیاید و پس از اینکه خانواده اش نیز رفتند داخل اتاق شد و به او تجاوز جنسی کرد.

این بیمار نیز که در حال بهوش آمدن بوده، صورت این مرد را تشخیص داده بود و پس از به هوش آمدن از وی شکایت کرد.

این نظافتچی پس از دستگیری گفت: پس از دیدن این خانم در بیمارستان از او خوشم آمد و با توجه به اینکه مدت زمانی است که با همسرم مشکل دارم؛این فکر شیطانی بسرم زد و آینده من را نیز تباه کرد.