اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بیدارباش صبحگاهی چگونه است؟

بیدارباش صبحگاهی چگونه است؟
توجه داشته باشید فرزند شما تا زمانی که خودش دلیل انجام کاری را نداند، احتمال آنکه آن را به درستی انجام ندهد، بسیار زیاد است این را به یاد داشته باشید؛ به همین دلیل هرچه زودتر او متوجه دلیل زود خوابیدن‌اش بشود، احتمال آنکه در برنامه خواب او مشکلی پیش بیاید، کمتر است.
 
البته بهترین راه برای درک این موضوع، تجربه است؛ تجربه عوارض دیرخوابیدن. اگر گاهی برای خوابیدن در وقت مناسب طفره می‌رود، اجازه بدهید دیر بخوابد و روز بعد وقتی که این موضوع باعث اذیت او شد، با او صحبت کنید.

از کلاس سوم می‌توانید ساعتی بالای سر فرزندتان بگذارید؛ البته قطعا باید حواس خودتان به سر وقت بیدارشدن او باشد. با شروع دوره راهنمایی، دخالت شما در بیدارشدن او باید کمتر باشد تا در دبیرستان دیگر مشکلی در این زمینه نداشته و مسئولیت آن کاملا برعهده فرزندتان باشد.

اگر هم به هر دلیلی فرزندتان صبح دیر به مدرسه رسید یا غیبت داشت، به هیچ عنوان برای موجه‌کردن آن به دروغ متوسل نشوید چون علاوه بر آنکه دروغ‌گفتن را به فرزندتان آموزش می‌دهید، اولیای مدرسه نیز خیلی زودتر از آنکه انتظار دارید به موضوع پی می‌برند!

در پایان توجه داشته باشید که نگرانی بیش از اندازه و به تبع آن دخالت‌های زیاد شاید در کوتاه‌مدت بتواند نتایج مطلوبی ایجاد کند اما آنچه در بلندمدت عاید شما خواهد شد، داشتن فرزندی با احساس مسئولیت پایین و اعتماد به نفسی آسیب دیده است.