عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

چطور از اعتیاد پیشگیری کنیم؟

چطور از اعتیاد پیشگیری کنیم؟
فرد با دریافت مواد اعتیادآور سرخوش و راضی می‌شود و در واقع برای لحظاتی کلیه آلام جسمی و فشارهای روانی خود را به فراموشی می سپارد و با عدم مصرف دارو دچار خماری و اختلال شدید جسمانی و روانی می‌گردد.

چگونگی تاثیر یک ماده بر فرد، تابع خواص ذاتی ماده مصرفی و تعامل آن با فرد و موقعیت فرد مصرف کننده است. برخی از این مواد مانند تریاک و مشتقات آن وابستگی شدید ایجاد می‌کنند و برخی دیگر با وجود تاثیری که بر روان و ذهن فرد می‌گذارند اعتیاد دهنده به ‌شمار نمی‌آیند.در واقع اعتیاد یا همان وابستگی روانی جسمانی زمانی در فرد ایجاد شده که حداقل سه تا از پنج علامت زیر دیده شود:

1- تحمل: افزایش تدریجی مقدار ماده مصرفی لازم، برای دستیابی به علائم مصرف آن ماده.

2- پیدایش علائم ترک: ظهور علائم جسمی و روانی در فرد در صورت عدم مصرف یا کاهش مقدار مصرف.

3- تمایل دائم و تلاش‌های ناموفق برای کاهش یا قطع مصرف ماده.

4- مختل شدن فعالیت‌های اجتماعی، شغلی و تفریحی.

5-  تداوم مصرف ماده علیرغم آگاهی از عوارض آن.

عوامل موثر در ایجاد اعتیاد یا وابستگی به مواد می‌تواند مجموعه‌ای از متغیرها و عوامل پیچیده و تنیده در یکدیگر که به صورت متعامل باعث گرایش فرد به سوء مصرف و نهایتاً وابستگی به یک ماده خاص می‌شوند را نام برد که بحث و بررسی در خصوص یک یک این عوامل در این مطلب امکان پذیر نمی‌باشد