عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

چگونه زنان با دنیای کتاب آشنا شدند؟

چگونه زنان با دنیای کتاب آشنا شدند؟
چه قوانین یا ممنوعیت هایی در پیش پای زنان اهل مطالعه  وجود داشته است؟ دو پرسش از خیل پرسش هایی است که لوره آدلر و استفان بولمن در کتاب ”Les femmes qui lisent sont dangereuse  Flammarion” )صفحه 149) به بحث گذاشته اند. کتاب با استفاده از تصاویری از تابلوهای نقاشی ِ نقاشان معروف و عکس های عکاسان مشهور جهان، تصویر زن مطالعه گر را در تاریخ های مختلف نشان می دهد.
 
بیشتر تصاویر متعلق به سال های 1600 – 1700 و 1800 میلادی است، اما آثاری نیز از سال های اخیر مثلا از سال 1900 در کتاب به چشم می خورد. قدیمی ترین اثر متعلق به سال 1200 میلادی است. این تابلو  تصویر ملکه الینور د ِ آکیتنه را در کنار سنگ قبر معبد فونتورالت واقع در فرانسه به نمایش می گذارد. ملکه در حالی که کتابی در دست دارد، روی تابوت سنگی اش نشسته است.
 
یکی دیگر از تصاویر به نمایش گذاشته،  تصویر مرلین مونرو در لباس شنا ست که کتاب”Ulysses”  اثر جیمز جویس را روی زانو دارد. برای دوستداران هنر و ادبیات و تاریخ  کتاب”Les femmes qui lisent sont dangereuse” یک گنجینه است. دو فصل از کتاب توسط تاریخ نویس و نویسنده فرانسوی لوره آدلر نوشته شده است. لوره آدلر پیش از نگارش این کتاب زندگی نامه مارگریت دوراس و  در کتاب دیگری با عنوان”Dans les pas de Hanna Arendt ” زندگی نامه هانا آرِنت را در سال 2005 میلادی نوشته بود.

مابقی کتاب را  استفان بول من،  توماس من شناس و اهل مونشن نوشته است. تصاویر و عکس ها بخش اعظم کتاب فوق را به خود اختصاص داده است و شرح و تفاسیر نوشته شده در حاشیه ی تصاویر به عنوان مکمل عکس ها، به غنای کتاب کمک کرده است.