عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

رفع دائم سفیدی و سیاه کننده دائم مو-فروشگاه 5040

رفع دائم سفیدی و سیاه کننده دائم مو-فروشگاه 5040

بلیط هواپیما

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

کــمی عـوض شدم

مجموعه : مطالب عاشقانه
کــمی عـوض شدم
دیــریست از خــداحـافظی ها غـمگین نــمیشوم .
به کـسی تــکــیه نـمیـکنم .

از کـسی انــتظار مـحبت نــدارم .
خودم بــوسه میـزنم بر دسـتانم .

ســر به زانـو هایم مـیگذارم و سـنگ صـبور خـودم
مـیشوم .
نـگران خـودم مـیشوم .

بـرای خــودم هـدیه مـیخرم .
با خـودم سـاعت … هـا حـرف مـیزنم در دنـیای خـودم .
کـسی حـق ورود نـدارد جـز خــودم …

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب

X
Xبستن تبليغ
بال بال