زندگیمو بخاطر تو باختم

مجموعه : مطالب عاشقانه
زندگیمو بخاطر تو باختم
زِنـدگیــ بهـ مـن آموخـتــ …بآختـم تآ בلخــوشـتــ کـُنَم!
بـَرگ بَرَنـבه اَتــ سآבگیـم نبوב ، בلــ پآکـمــ بـوב …
چون پـآیــ مَـن بـهـ تیغــ کسآنیــ زَخـمــ بَرבآشتــ کـه
اَز آنہــآ اِنتِظآر مُـحَـبَتــ בآشتَمــ زِنـבگیــ بهـ مَـنــ آموخـتـــ
هــیــــچــ کـَسـ شَبیـهـ حـرفہــــــــآیَشــ نیستـ.. اره نیست

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب