من هم عاشق می شوم روزی

مجموعه : مطالب عاشقانه
من هم عاشق می شوم روزی
  اما نه از این عاشق شدن های مضحک و بی سروته که بعضی ها از آن دم می زنند .

 
من هم عاشق می شوم روزی … اما نه سر خیابان !
 

من هم عاشق می شوم روزی و پس میزنم تمام مردان ِ جهان را .

 
من هم عاشق می شوم روزی و میریزم تمام عشقم را به پای مردی که عاشقش خواهم شد
 

میبندم چشمم را به روی تمام ِ مردانِ جهان و چشم بر نمی دارم از مردی که عاشقش خواهم شد

 
من هم عاشق میشوم روزی … اما نه از این عشق های یک روزه یا یک ماه و یا چند ماهه .. ابدی و

 
جاودان!
 
من هم عاشق می شوم روزی …

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب

Xبستن تبلیغ
بواسیر