عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

هیجان ماراتن در ژئو پارک قشم،زر ماکارون

هیجان ماراتن در ژئو پارک قشم،زر ماکارون

بی اختیار از کنار تو میگذرم

مجموعه : مطالب عاشقانه
بی اختیار از کنار تو میگذرم
 وقتی دلم به درد میادو کسی نیست به حرفهایم گوش کند
وقتی تمام غمهای عالم در دلم نشسته ست
وقتی احساس می کنم دردمندترین انسان عالمم
وقتی تمام عزیزانم با من غریبه میشوند

و کسی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند
وقتی تمام عالم را قفس می بینم
بی اختیار از کنار آنهایی که دوستشان دارم
بی تفاوت می گذرم ..

میروم تا راحت باشی
X علی بابا خرید بلیط هواپیما بلیط قطار و بلیط هواپیما خارجی