اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کارمندی عالی هستید اگر…

مجموعه : سبک زندگی
کارمندی عالی هستید اگر…
1 – در مجموعه و گروهی که هستید وفاداری تان را ثابت کنید که این خیلی کار بجایی است.

2 – نظرها، بحث ها و حرف هایتان را با دیگران در میان می گذارید بدون اینکه ترسی از مطرح شدنشان داشته باشید

3 – از تلاش و شخصیت همکارانتان تقدیر می کنید

4 – اختلاف نظر دارید و آنها را با حفظ احترام دیگران، بروز دهید

5 – از تصمیم های مقامات بالادستی در یک جمع عمومی حمایت می کنید حتی اگر شخصا با آن مخالف هستید

6 – به همکارانتان بدون خست و قیافه گرفتن کمک می کنید

7 – جایی که باید، هستید و جایی که نباید، نه. به زبان ساده تر موقعیت شناس هستید