عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دلم گرفته پدر ، برایم بهار بفرستید

مجموعه : مطالب عاشقانه
دلم گرفته پدر ، برایم بهار بفرستید
ز ِ شهر کودکی ام یادگار بفرستید تو کجایی

دلم گرفته پدر ! روزگار با من نیست
تو کجایی
دعای خیر و صدای دوتار بفرستید

تو کجایی
اگر چه زحمتتان می شود ولی این بار

تو کجایی
برای دخترک خود " قرار " بفرستید

تو کجایی
غم از ستاره تهی کرد آسمانم را

تو کجایی
کمی ستاره ی دنباله دار بفرستید

تو کجایی
به اعتبار گذشته دو خوشه ی لبخند

تو کجایی
در این زمانه ی بی اعتبار بفرستید

تو کجایی
تمام روز و شب من پُر از زمستان است

تو کجایی
دلم گرفته برایم بهار بفرستید …