عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

سخنی مهم با شما دوستان عزیز

سخنی مهم با شما دوستان عزیز
یک دلیل بسیار محکم برای ازدواج کردن خود قائل شوید و تصمیم جدی بگیرید ، دلایلتان برای ازدواج بسیار بیشتر و وسیع تر از ارضاء نیاز جنسی باشد ، حتی هدفتان از ازدواج ، از ارضاء نیاز عاطفی هم بیشتر باشد ، چون ازدواج بیشتر از ارضاء این دو نیاز ، اهداف والاتر و مهم تری را نیز در خود داراست و همین اهداف والاست که برخی در اثر ازدواج رشد می کنند و اوج می گیرند و همچون حضرت امام خمینی (( ره )) این جمله پر از تأمل و پر رمز و راز را می گویند که: (( مرد از دامن زن به معراج می رسد )) و برخی هم در اثر ازدواج کم می آورند و بازی را می بازند و در نتیجه نظرشان نیز نسبت به ازدواج تغییر می کند .

ازدواج گرچه با ضرورت ارضاء نیازها قوت می گیرد ، اما شیرینی و دوام آن با قائل شدن و متوجه بودن به اهداف والای آن محقق می گردد .(( مرد از دامن زن به معراج می رسد ))ازدواج مثل تحصیل علم می باشد ، گرچه ممکن است ضرورت خواندن و نوشتن و احتیاج به سواد ، پای ما را به مدرسه بکشاند ، اما علم منافعی بسیار بیشتر از سواد خواندن و نوشتن در خود نهفته دارد و خیلی از رشدها ، توانمندیها ، ابتکارات و … بواسطه ی علم صورت می گیرد و سختی های علم نباید مجوز این گردد که علم تخطئه شود .

ازدواج نیز همین طور است ، ازدواج گرچه به نیازهای جنسی و عاطفی انسان پاسخ می دهد و او را سرشار از احساس و هیجان می کند اما در عین حال بواسطه ی زمینه های تلاش و فعالیت و تصمیم گیری که برای انسان فراهم می کند وجود او را پخته تر می کند و او را از مدار خودبینی به دیگری بینی و غیربینی ارتقا می دهد و روح و روان او را لطیف تر ، خیرخواهانه تر و دوست داشتنی تر می کند و باعث بزرگ شدن روح انسان می شود .ازدواج گرچه به نیازهای انسان پاسخ می دهد و او را سرشار از احساس و هیجان می کند اما در عین حال وجود او را پخته تر می کند و او را از مدار خودبینی به دیگری بینی و غیربینی ارتقا می دهد .

بنابراین سعی کنید به رشد همه جانبه در تمامی ابعاد وجود خود فکر کنید ، تفکرتان را از بهره بردن به بهره رساندن بالا ببرید ، و از توقع داشتن ازدیگری به توقع داشتن از خود برای خدمت کردن به دیگری ، روح خود را بزرگ کنید و از شرط و شروط های بی مورد گذاشتن برای دیگری به جهت اینکه وی امکانات رفاهی شما را در حد عالی فراهم کند یا بواسطه وجود او به نان و نوائی برسید ،تغیر دهید . به بزرگ شدن وجود خودتان برای مفیدتر بودن برای همسر آینده تان فکر کنید .