عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عمل ناشایست این زن موجب تصادف در خیابان شد! (عکس)

عمل ناشایست این زن موجب تصادف در خیابان شد! (عکس)

زن برهنه در حالی که جلو پنجره به حالت درازکش در حال افتاب گیری بود موجب تصادف و ترافیک سنگین در خیابان شد.به گزارش دیلی خبر خانمی که قصد داشت نهایت استفاده از آفتاب داغ خورشید را بنماید موجبات تصادف و ترافیک داغ در خیابان شد.یکی از دانش اموزان در حال عبور از خیابان بود که ناخوداگاه چشمش به پنجره ساختمانی می افتد که خانمی جلو ان دراز کشیده و در حال افتاب گیری است.گرگوری شکاکی می گوید هنگامی که او را دیدم فکر کردم  دچار افتاب زدگی شده است.

عمل ناشایست این زن موجب تصادف در خیابان شد! (عکس)

یکی از راننده ها به نام مایکل کیناست می گوید من در حال رانندگی بودم که دیدم راننده جلویی زد به ماشین جلویی خود ترافیک بزرگی ایجاد شد.راننده ماشین جلویی پیاده شد و به راننده ماشین جلو من گفت کجا داری میری ؟!معلوم هست حواست کجاست؟جوان در حالی که از وی معذرت خواهی می نمود گفت اونجا را نگاه کن !او باعث شد حواسم پرت شود.و سپس پلیس رسید و همه چیز به خیر گذشت.خانم هم قبل از رسیدن پلیس پنجره را بسته و رفته بود.