عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

چند حدیث عجیب در فضائل علی(ع)

مجموعه : دینی و مذهبی
چند حدیث عجیب در فضائل علی(ع)
شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 75 ینابیع الموده از ابو الموید موفق بن احمد اخطب خطبا خوارزم بسند خودش از عبدالرحمن بن ابی لیلی از پدرش نقل می نماید كه گفت در روز خیبر رسول اكرم(ص) علم را به علی بن ابی طالب داد و خداوند به دست آن حضرت فتح نصیب مسلمانان نمود و در غدیر خم به مردم شناسانید علی را به این عبارت كه: (به درستی كه علی بن ابی طالب اولی به تصرف بر هر مومن و مونه است آنگاه فرمود به علی تو از منی و من از تو تو جنگ می كنی بر تاویل (قرآن) هم چنانی كه من جنك كردم بر تنزیل (قرآن)
 
تو از من به منزله هارونی از موسی و من در سلم و سلامتم با كسی كه با تو از در سلم و سلامت باشد و در جنگ با كسی كه با تو در جنگ است و توئی عروة الوثقی و توئی بیان كنده هر چیزی كه مشتبه می شود بر آنها بعد از من و توئی امام و ولی هر مومن و مومنه بعد از من (این كلمه بعدی كه در بسیاری از اخبار رسیده برای اهل بصیرت و انصاف واضح می نماید كه كلمه مولی به م عنای اولی به تصرف است نه به معنای محب و ناصر كه اهل تسنن گمان نموده اند و اگر به معنای محب و ناصر بود جمله بعدی معنی نداشت. زیرا دوستی علی و نصرت او در حیات و ممات پیغمبر بایستی عملی باشد نه فقط بعد از پیغمبر او را دوست بدارند و یاری بنمایند پس كمله مولی به معنای اولی به تصرف است
 
كه در زمان حیات رسول الله خود اولی به تصرف است و بعد از وفات آن حضرت این مقام مقدس را علی واجد است. و در باره تو نازل گردید آیه 3 سوره 9 توبه یعنی ندائیست از خدا و رسول به سوی مردم روز حج اكبر (اشاره است به بردن علی علیه السلام آیات اول سوره برائت را و قرائت نمودن بر اهل اهل مكه) و توئی عمل كننده به سنت من و برطرف كننده بدعت ها از امت من و من اول كسی بودم كه بدعتها را برطرف نمودم و تو با منی در بهشت و اول كسی كه وارد بهشت می شود من و تو و حسن و حسین و فاطمه هستیم و خداوند وحی نمود كه فضیلت و مقام تو را خبر دهم پس بر خواستم بین مردم (در روز غدیر) و رسانیدم به آنها آنچه را كه خداوند به من امر نموده بود تبلیغ او را این است (معنی) فرموده حق تعالی كه ای پیغمبر و رسول مكرم برسان به مردم چیزی را كه نازل گردیده به تو از جانب خدا تا آخر آیه شریفه.

آنگاه فرمود:

یا علی بپرهیز از كینه هائی كه در سینه ها پنهان است و ظاهر نمی كنند آن را مگر بعد از مردن من. آنها كسانی هستند كه لعنت می كند آنها را خدا و هر لعنت كننده پس گریه كرد پیغمبر و فرمود كه جبرئیل مرا خبر داده است كه آنها ظلم می كنند به علی و اهل بیت من و این ظلم باقی می ماند تا آنكه قیام نماید قائم آل محمد و بلند شود سخن آنها و اجتماع نمایند امت من بر دوستی آنها و دشمن آنها كم باشند و كاره و بی میل به آنها ذلیل باشند و زیاد شود مدح كنندگان آنها و آن در زمانی خواهد بود

 
كه شهرها تغییر پیدا می نماید و مردم ضعیف گردند و از فرج ظهور مایوس شوند. پس در آن وقت ظاهر می گردد قائم مهدی از فرزندان من و قیام می نماید و ظا هر می كند خداوند به آل محمد حق را و به شمشیرهای آنها باطل را از میان می برد و مردم چه با كمال رغبت و میل و چه با خوف و ترس تبعیت می نمایند آنها را پس از آن فرمود ای گروه مردم بشارت باد شما را به فرج پس به درستی كه وعده خداوند حق است و رد نمی شود قضاء او و اوست حكیم و دانای آگاه به درستی كه فتح خداوند نزدیك است.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب

X عکس,فال,اس ام اس,پزشکی
Xبستن تبليغ
عکس,فال,اس ام اس,پزشکی