باورنکردنی از عنکبوت های طاووسی (عکس)

باورنکردنی از عنکبوت های طاووسی (عکس)

عکس های جالب و دیدنی عنکبوت طاووسی. عنکبوت طاووسی یکی نادرترین گونه های قابل توجه در خانواده عنکبوت ها است. این رنگ های درخشان و جالب تنها جنبه زیبایی نداشته و برای جذب عنکبوت های ماده استفاده می شوند. طول عنکبوت های طاووسی به حدود پنج میلیمتر می رسد.

 

باورنکردنی از عنکبوت های طاووسی (عکس)

 

باورنکردنی از عنکبوت های طاووسی (عکس)

 

باورنکردنی از عنکبوت های طاووسی (عکس)

 

باورنکردنی از عنکبوت های طاووسی (عکس)

 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب