عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

سخنان پندآموز ابوعلی سینا

سخنان پندآموز ابوعلی سینا

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

تجربه بالاتر از علم است.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

چیزی که دانش می آراید راستی است.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

موسیقی ،صدای خداست.ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود. ابن سینا