اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

معمای جالب و تصویری کاکتوس‌ها با پاسخ

مجموعه : دانستنی ها
معمای جالب و تصویری کاکتوس‌ها با پاسخ

معمای جالب و تصویری کاکتوس‌ها با پاسخ

 

به عکس بالا توجه کنید :

 

اگر خطوط نقطه‌چین از بالای هر کاکتوس به پایین کاکتوس دیگر کشیده شده باشند، محل تقاطع دو خط نقطه‌چین، ۵۰ سانتی‌متر از زمین فاصله خواهد داشت. با توجه به این توضیح فاصله کاکتوس‌ها (نقطه A تا نقطه B) از یکدیگر چقدر است؟

 

۱: ۲۰۰ سانتی‌متر

 

۲: هر فاصله‌ی بالای ۵۰ سانتی‌متر می‌تواند پاسخ سوال باشد.

 

۳: ۵۰ سانتی‌متر

 

۴: محل قرارگیری کاکتوس‌ها اهمیتی ندارد، فاصله‌ی محل تقاطع همواره ۵۰ سانتی متر است.

 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

پاسخ معمای کاکتوس ها:

با توجه به تصویر و توضیحات بیان شده، پاسخ معما برابر با گزینه ۴ است.