اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مبلمان های جالب چوب پنبه ای (تصاویر)

مبلمان های جالب چوب پنبه ای (تصاویر)

ساخت جدیدترین طراحی مبلمان های چوب پنبه ای توسط شرکت اورگانیزم.

 

شرکت «دیزاین ویتین ریچ اورگانیزم» مبلمانی با چوب پنبه ساخته است؛ این مجموعه مانند مینی صندلی، مبل، صندلی راحتی و صندلی میز کار است.

برخی از این صندلی ها با فلز ادغام شده‌اند.

 

مبلمان های جالب چوب پنبه ای (تصاویر)

 

مبلمان های جالب چوب پنبه ای (تصاویر)

 

مبلمان های جالب چوب پنبه ای (تصاویر)

 

مبلمان های جالب چوب پنبه ای (تصاویر)

 

مبلمان های جالب چوب پنبه ای (تصاویر)

 

مبلمان های جالب چوب پنبه ای (تصاویر)

 

مبلمان های جالب چوب پنبه ای (تصاویر)