عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تصاویری جالب از یک قبرستان پله ای شکل (عکس)

تصاویری جالب از یک قبرستان پله ای شکل (عکس)

قبرستان مسیحیان در تپه پوکفولام هنگ کنگ در سال 1882 ساخته شده است و بزودی بدلیل ساختار خاصش به منظره ای جالب بدل شد. هر چند که در زمان ساخت اطراف این قبرستان خالی از سکنه بود ولی در حال حاضر در اطرافش پر از ساختمان ، آسمانخراش و مراکز اداری است.

تصاویری جالب از یک قبرستان پله ای شکل (عکس)

تصاویری جالب از یک قبرستان پله ای شکل (عکس)

تصاویری جالب از یک قبرستان پله ای شکل (عکس)

تصاویری جالب از یک قبرستان پله ای شکل (عکس)

تصاویری جالب از یک قبرستان پله ای شکل (عکس)

تصاویری جالب از یک قبرستان پله ای شکل (عکس)

تصاویری جالب از یک قبرستان پله ای شکل (عکس)