اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اسطوره شدن جالب این خانم سیاه پوست (عکس)

اسطوره شدن جالب این خانم سیاه پوست (عکس)
53سال پیش زمانی که یک دختر بچه سیاه پوست راه مدرسه اش را می رفت از آرامش و آسایش همیشگی خبری نبود ،در اطراف این کودک خردسال جمعیت های عظیمی آن هم عصبانی وی را بدرقه می کردند این دخترک مدام از این رفتار ها ناراحت و غمگین بود.
 
اسطوره شدن جالب این خانم سیاه پوست (عکس)

داستان تبعیض نژادی از آن داستان هایی است که همیشه دل را می آزارد اما اتفاقاتی که برای منع این ظلم صورت گرفته بسیار جالب است.همین امر عاملی شد تا آن روز این کودک تنها به مدرسه نرود و چند مارشال نیز وی را همراهی کنند.
 
اسطوره شدن جالب این خانم سیاه پوست (عکس)

علت این همه شلوغی چیزی نبود جز ورود یک سیاه پوست در مدرسه سفید پوستان ،از آن روز ها در ایالات متحده 53 سال گذشته و تنها یکی از مارشال ها به نام چارلز بورک 91 ساله زنده مانده است ،تا دست دختر 6 ساله ی آن روز ها که الان 60 سال سن دارد را گرفته و به طور نمادین سالگرد این اتفاق شکوهمند را برای همه زنده نماید.
 
اسطوره شدن جالب این خانم سیاه پوست (عکس)