اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جالب و کوچکترین اسلحه جهان (عکس)

مجموعه : گوناگون
جالب و کوچکترین اسلحه جهان (عکس)

کوچکترین اسلحه جهان و کابردهای بالای آن رکورد شکست.

 

اين سلاح بسيار کوچک فقط جنبه تزييني ندارد و کاملا قابليت يک تقنگ بزرگ را داراست،کمتر از ھزار عدد از اين سلاح قبل از جنگ جھاني اول توليد شد و اکنون ھر کدام از آنھا به مبلق 4 ھزار دلار به فروش مي رسد و رکورد کوچکترين سلاح دنيا را ھم به خود اختصاص داده است.

 

جالب و کوچکترین اسلحه جهان (عکس)

 

جالب و کوچکترین اسلحه جهان (عکس)

 

 

جالب و کوچکترین اسلحه جهان (عکس)