اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

بسیاری از مسافران ایرانی که به چین می آیند، شهرهای بزرگی مانند پکن، شانگهای و گوانگ جو را به عنوان مقاصد گردشگری خود انتخاب می کنند، شاید گردشگران با شهرها یا مناطق دیگر چین آشنایی چندان زیادی نداشته باشند، زیباترین مناطق چین در سه شهر مذکور متمرکز نشده است، اگر شما به چین سفر می کنید، حتما به این مناطق زیبا هم برید. زیبایی مناظر این نواحی خاطرات جاودانی را برای شما برجای خواهد گذاشت.

1. یانگ شوئو واقع در استان گوانگ سی

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

 

2. شهرستان فونگ هوانگ در استان هه نان

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

3. تونگ لو در استان جه جیانگ

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

4. وو یوان در استان جیانگ سی

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

5. جیانگ جی در ناحیه خودمختار تبت

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

6. دائو چنگ در استان سی چوان

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

7. دون هوانگ در استان گان سو

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

8. بورجین در منطقه خود مختار اویغور شین جیانگ

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

9. لی بوئو در استان گوئی جو

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

 

10. شین یانگ در استان شن سی

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

11. شهرستان فونگ هوانگ

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)

 

معرفی مکان های شگفت انگیز چین (عکس)