اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

معرفی و آشنایی با رشته تأسیسات

معرفی و آشنایی با رشته تأسیسات

در عصر امروزی تامین آسایش و راحتی بشر یکی از هدف های اصلی بود و سعی شده است با استفاده و به کار گیری تاسیسات مکانیکی در طراحی و اجرای ساختمان سازی این امرمهم پیگیری شود .لذا فراگیری و شناخت علم تاسیسات مکانیکی برای کلیه دست اندرکاران تاسیسات ساختمانی یکی از مباحث مهم ضروری محسوب میگردد .

هنر جویان این رشته در طی دوران تحصیل با طرح ، محاسبه ،اجرا ، راه اندازی، سرویس و نگهداری تاسیسات بهداشتی، تاسیسات گرمایی، تاسیسات گازرسانی ساختمانهای مسکونی، راه انئازی و سرویس و تعمیر تاسیسات برودتی خانگی و تجاری، نقشه خوانی و نقشه کشی تاسیسات بهداشتی، حرارتی، گاز رسانی و برودتی و … آشنا می شوند.

بازار کار رشته تأسیسات

نصاب و لوله کش تاسیسات حرارت مرکزی
راه انداز و تعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی
راه انداز و تعمیر کار سیستم های حرارت مرکزی
جوشکاری برق و گاز
لوله کش آب گرم و سرد ساختمان
برقکار و راه انداز دستگاه های تاسیساتی با استفاده از لوله های فلزی و پلیمری
نقشه کش تاسیسات مکانیکی ساختمان
طراح، مجری وناظر لوله کشی گاز خانگی و تجاری و…

جدول دروس رشته تأسیسات پایه دوم هنرستان

معرفی و آشنایی با رشته تأسیسات

جدول دروس رشته تأسیسات پایه سوم هنرستان

معرفی و آشنایی با رشته تأسیسات