اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

اولین خودروی لوکس امریکایی به ایران وارد شد (عکس)

اولین خودروی لوکس امریکایی به ایران وارد شد (عکس)

برای اولین بار یک دستگاه اتومبیل بوفوری (Bufori La Joya) که یک خودروی دست ساز و لوکس آمریکایی محسوب می شود، وارد گمرک جنوب کشور شد.

 

اولین خودروی لوکس امریکایی به ایران وارد شد (عکس)

 

اولین خودروی لوکس امریکایی به ایران وارد شد (عکس)

 

اولین خودروی لوکس امریکایی به ایران وارد شد (عکس)