عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آمار وحشتناک مجردان ایرانی

مجموعه : مجله خبری روز
آمار وحشتناک مجردان ایرانی

آمار میلیونی و خطرناک مجردان ایرانی

 

علی اکبر محزون از افزایش ازدواج بالای سن نامتعارف در کشور خبر داد و افزود: در سال 92 آمار ازدواج مردان بالای سن متعارف 35 سال 9.4 درصد بود که در سال گذشته این آمار به 10.4 افزایش پیدا کرد و همچنین ازدواج زنان بالای 30 سال در سال 92 ، 12.5 درصد بوده که در سال گذشته به 14.5 درصد رسیده است.
 

وی در مورد سن متعارف ازدواج گفت: این سن برای مردان 20 تا 34 سال و برای زنان 15 تا 29 سال است که البته این سن در حال تغییر و وتحول است.
 

به گزارش ایران ناز، مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال تعداد جوانان در سن ازدواج هرگز ازدواج نکرده را 11 میلیون و 240 نفر دانست و اظهار داشت: از این تعداد 5 میلیون و 570 هزار نفر مرد و 5 میلیون و 670 هزار نفر نیز زنان هستند.
 

وی در باره افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور کرده اما هرگز ازدواج نکرده اند، نیز گفت: تعداد این افراد یک میلیون و 300 هزار نفر است که 320 هزار نفر آنان مردان و 980 هزار نفر آنان را زنان تشکیل می دهند .
 

به گفته محزون، این افراد از سن تجرد قطعی که 49 سالگی است عبور نکرده اند و به تجرد قطعی نرسیده اند.
 

مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال به افرادی که بالای سن متعارف ازدواج بوده و تا 50 سالگی هرگز ازدواج نکرده اند، اشاره کرد و افزود: براساس آمارهای پایگاه اطلاعات جمعیت، در حال حاضر 152 هزار نفر مجرد قطعی بالای 50 سال سن در کشور زندگی می کنند.
 

محزون گفت: از این تعداد 62 هزار نفر مرد و 90 هزار نفر زن هستند که هرگز ازدواج نکرده اند.
 

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 724 هزار و 345 ازدواج به ثبت رسیده است، افزود: آمار ازدواج مردان بالای 50 سال 20 هزار و 139 مورد بوده که 3 درصد کل ازدواجها را به خود اختصاص داده است که از این تعداد 14 هزار و 54 مورد ازدواج بار اول و 6 هزار و 85 مورد مربوط به ازدواج دفعات دوم به بعد بوده است.
 

محزون آمار ازدواج زنان بالای 50 سال را نیز 5 هزار و 673 مورد ذکر کرد و گفت: ازدواج زنان این سن کمتر از یک درصد ازدواج های سال گذشته را به خود اختصاص داده که 4 هزار و 384 مورد ازدواج بار اول و یک هزار و 289 مورد دفعات دوم به بعد بوده است.