اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پیشگیری از این امر بسیار مهم

پیشگیری از این امر بسیار مهم
۱) والدین و معلمان در منزل و مدرسه رفتارهای فرزندها و دانش آموزها را دقیقاً کنترل و نظارت نمایند که با ادب بار بیایند.

۲) با ایجاد فرصت برای فرزندها و دانش آموزها زمینه ی لازم برای بحث درباره ی امور جنسی را فراهم نمایند تا با ارایه ی اطلاعات دقیق آن ها را در پیشگیری از انحراف و مشکلات جنسی یاری دهند و مهارت «نه گفتن» را به آن ها در مقابل درخواست های نامعقول آموزش دهند.

۳) اطلاعات و مهارت آن ها را درباره ی دانسته ها و شنیده های قبلی درباره ی مسائل جنسی افزایش دهند تا بتوانند درباره ی پذیرفتن یا رد کردن مطالب شنیده خود به درستی قضاوت کنند و تصمیم مناسب و درستی در این باره اتخاذ نمایید.