اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

مراسم عجیب جن گیری در اتیوپی (عکس 18+)

مراسم عجیب جن گیری در اتیوپی (عکس 18+)

آداب و رسوم عجیب مردم اتیوپی برای مراسم جن گیری!!

 

به گزارش ایران ناز: رابرت وادینگهم، عکاس بریتانیایی،  به اتیوپی سفر کرده تا از مراسم جن‌گیری با آب مقدس که در کلیسای ارتدوکسی در این کشور برگزار می‌شود، دیدن کند.

 

در شهر «آربا مینچ» و در کلیسایی نزدیک به دره بزرگ «ریفت» در اتیوپی، مردم برای تطهیر در مراسم جن‌گیری شرکت می‌کنند اما در این میان هستند کسانی که به هدف یافتن درمانی برای بیماری‌های خود به این مراسم می‌آیند.

 

مراسم عجیب جن گیری در اتیوپی (عکس 18+)

 

مراسم جن‌گیری، صبح روز یکشنبه و پیش از مراسم مذهبی این روز انجام می‌شود.

 

مراسم عجیب جن گیری در اتیوپی (عکس 18+)

از آنجا که دیوار کلیسا آهنی و شیار دار است، با گرم شدن مراسم، در چهره‌ی اعضای حاضر در کلیسا نمایان می شود.

 

 

مراسم عجیب جن گیری در اتیوپی (عکس 18+)

 
در سپیده دم یکشنبه، کشیشی مردم را به چانا دورگا، محل برگزاری مراسم جن‌گیری، راهنمای می کند.

 

 

 

مراسم عجیب جن گیری در اتیوپی (عکس 18+)

 
کشیشی صلیبی را در بالای سر دختری که در حال زمزمه کردن نام مقدسین است، گرفته.

هر یکشنبه مراسم مشابهی در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، نیز صورت می گیرد. با عکس‌های «دیوید تسینسکی» از این مراسم همراه می‌شویم.
 
 

مراسم عجیب جن گیری در اتیوپی (عکس 18+)

 
برای دور کردن ارواح خبیثه، به صورت مردی آب مقدس پاشیده می شود.

 

 

مراسم عجیب جن گیری در اتیوپی (عکس 18+)

مردی در مراسم جن‌گیری، با پاشیدن آب مقدس بر صورتش گریه می‌کند.

 

 

مراسم عجیب جن گیری در اتیوپی (عکس 18+)

مردم برای شرکت در مراسم جن‌گیری جمع شده‌اند.

 

 

مراسم عجیب جن گیری در اتیوپی (عکس 18+)

مردی در حین مراسم جن‌گیری، چشم به آسمان دوخته است

 

 

مراسم عجیب جن گیری در اتیوپی (عکس 18+)

مردی در حین مراسم، از خود بی خود شده است