عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

نوزادی که با گرمای تن مادرش جان گرفت (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
نوزادی که با گرمای تن مادرش جان گرفت (عکس)
کارولین ایسبِستِر، به دلیل عفونت رحم در هفتۀ 24 مجبور به زایمان زودرس می شود. به نقل از شبکه های اجتماعی، دکتر به او گفته بود نوزاد 1 دقیقه بیشتر زنده نخواهد بود ضربان قلبش در هر 10 ثانیه 1 بار میزند این لحظه برای مادرش بسیار سخت و زجر آور بود.مادر تنها شانس خود را برای به آغوش کشیدن و حس کردنِ نوزادش امتحان کرد بدن سرد نوزادش را روی قفسۀ سینه اش زیر پتو در آغوش کشید.
 
نوزادی که با گرمای تن مادرش جان گرفت (عکس)

اشک از دیدگانش جاری بود.ناگهان گرمای تن نوزادش را حس کرد،تپش قلبش را شنید.در کمال ناباوریِ پزشکان ، "راشل"نوزاد خانم "کارولین" نفس کشید.نوزاد زودرس که پزشکان از زنده ماندنش قطع امید کرده بودند، به خواست خُدا و عشق بیکران مادر زنده ماند