اقدام داور کره ای برای حفظ حجاب بازیکن ایرانی (عکس)

اقدام داور کره ای برای حفظ حجاب بازیکن ایرانی (عکس)

حرکت جالب داور کره ای در مسابقات کبدی، با تشویق تماشاگران حاضر در ورزشگاه همراه شد. در بازی کبدی بانوان ایران مقابل هند، در یک صحنه، هندی ها بازیکن ایران را از زمین بیرون انداختند. اینحادثه موجب شد تا مقنعه بانوی ایرانی از سرش خارج شود. در همین لحظه داور کره ای بازی در حرکتی جالب کت خودش را در آورد و روی سر بازیکن ایران انداخت تا او به کمک بازیکنان هندی مقنعه اش را سرش کند.

 

اقدام داور کره ای برای حفظ حجاب بازیکن ایرانی (عکس)

 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب