عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

نمایشگاه آخرین مدل های اتومبیل در پاریس (عکس)

نمایشگاه آخرین مدل های اتومبیل در پاریس (عکس)

تصور پاریس بدون وجود مد به ویژه در زمانی که هفته مد کل شهر پاریس را فرا گرفته است، بسیار سخت خواهد بود.نمایشگاه ماشین پاریس یکی از آنها نمایشگاهی است که بیش از 100 سال سابقه در زمینه طراحی انواع ماشین های مفهومی خاص سابقه دارد. طراحان و سازندگی بخش خصوصی اتومبیل بسیار فعال هستند و به ارائه ماشین های مفهومی آخرین مدل های ماشین های اکو پرداخته اند.

 

نمایشگاه آخرین مدل های اتومبیل در پاریس (عکس)

 

نمایشگاه آخرین مدل های اتومبیل در پاریس (عکس)

 

نمایشگاه آخرین مدل های اتومبیل در پاریس (عکس)

 

نمایشگاه آخرین مدل های اتومبیل در پاریس (عکس)

 

نمایشگاه آخرین مدل های اتومبیل در پاریس (عکس)

 

نمایشگاه آخرین مدل های اتومبیل در پاریس (عکس)

 

نمایشگاه آخرین مدل های اتومبیل در پاریس (عکس)