عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

دو درس از زندگی را بیاموزید

دو درس از زندگی را بیاموزید
درس اول :

1.به قدرت فکر بیشتر متکی باش تا نیروی جسم .

2.کم قول بدهید و اگر قول میدهید ، در هر شرایطی به آن وفادار باشید.

3.آیا میدانید چیدمان یا وضع ظاهری زندگی را خانم ها به خاطر حضور بیشتر در خانه باید درست کنند ؟

4.اگر ما ظاهر خانه را به میل خودمان درست کنیم ، هر روز که از خانه بیرون می رویم ، سوهان روحی برای

همسرمان جا گذاشته ایم .

5.وقتی از خانه بیرون میروید ، درباره وسایل مورد نیاز منزل سوال کنید .

6.وقتی وارد خانه میشوید ، دقت کنید که اگر چیزی عوض شده از همسرتان تشکر کنید.

7.وقتی وارد خانه میشوید ، زن دوست دارد شما متوجه شوید از صبح چقدر زحمت کشیده .

8.وقتی وارد خانه میشوید ، احساس کنید همسرتان دو برابر شما خسته است .

9.گاهی مسولیت غذای خانه را شما بر عهده بگیرید ؛ چه با درست کردن چه با خرید از بیرون .

10..گاهی همسرتان آرایش کرده و منتظر واکنش شماست ؛ در حالی که شما اصلا توجه نمی کنید !
——————————————————————————–

درس دوم بسیار جالب است

11.زن ها بیشتر دوست دارند به آن ها توجه شود و آنها را درک کنند.

12.همسر و فرزند امانت هایی در دست شما هستند ؛ با آن ها چگونه برخورد میکنید ؟

13.در حفظ و نگهداری امانت خیلی دقت کنید ؛ در برخورد با همسرتان چگونه هستید ؟

14.روح لطیف زن را با فریاد و عصبانیت خراش ندهید.

15.مسایل سوال بر انگیز را خودتان زود تر برای همسرتان توضیح دهید.

16.از غذای همسرتان تعریف کنید و آن را با اشتها بخورید.

17.چقدر زشت است که همسرتان نسبت به نوع غذای شما دچار دردسر شود !

18.بعضی مردها ذره بینی بر می دارند و دنبال عیب غذا میگردند.

19.اگر چیزی از غذا را دوست ندارید ؛ ممکن است همان باعث خوشمزه شدن غذا شود.

20.مشکلات مزه ی غذا را زود به همسرتان انتقال ندهید.