اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اجازه دهید در با هم بودنتان اندکی فاصله باشد

مجموعه : سبک زندگی
اجازه دهید در با هم بودنتان اندکی فاصله باشد
در روابطی که سالم و پایدارند این نکات بسیار مهم است، جایی برای نفس تازه کردن وجود دارد. دوستان، علائق، احساسات، افکار و عقاید دیگری هم وجود دارند. فرصتی برای تنهایی و فاصله ای شخصی یا همان " زمانی برای خودم" وجود دارد.

وقتی دو شخص متفاوت به هم می رسند، فرصتی برای فداکاری، سهیم شدن و بخشندگی دو طرفه وجود دارد. جدایی و دوری از هم فرصتی برای اعتماد به وجود می آورد، فرصتی که اگر دو طرف هرگز جدا نباشند به وجود نمی آید. همچنین باعث احساس امنیت می شود،

 
زیرا در مواقع سختی واقعا احساس دوست داشته شدن را درک می کنیم، نه در زمان خوشی.پس اجازه دهید در با هم بودنتان هم اندکی فاصله باشد. اگر بتوانید چنین کاری انجام دهید، عشقی دارید که می توانید به آن تکیه کنید.