اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ببین تمام من شدی …

ببین تمام من شدی …
ببین تمام من شدی اوج صدای من شدی خودم شدی
بت منی شكستمت وقتی خدای من شدی جونم شدی

ببین به یك نگاه تو تمام من خراب شد
چه كردی با سراب من كه قطره قطره آب شد

به ماه بوسه می زنم به كوه تكیه می كنم
به من نگاه كن ببین به عشق تو چه می كنم

منو به دست من بكش به نام من گناه كن
اگر من اشتباهتم همیشه اشتباه كن

نگو به من گناه تو به پای من حساب نیست
كه از تو آرزوی من به جز همین عذاب نیست

هنوز می پرستمت هنوز ماه من تویی

هنوز مومنم ببین تنها گناه من تویی

به ماه بوسه می زنم به كوه تكیه می كنم
به من نگاه كن ببین به عشق تو چه می كنم