عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

ال.اس.دی (LSD)

ال.اس.دی (LSD)
 اثرات آگونیستی و آنتاگونیستی در سطح گیرنده‌های سروتونینی از خود نشان می‌دهد همچنین فرضیه دیگری براین باور است كه LSD موجب افزایش فعالیت درغشاء مغزی و قسمت جلوی مغزی (limbic Forebrain) می‌شود.

مصرف بیش از اندازه (Overdose)

موجب میدریاز, افزایش فشار خون خفیف، تپش قلب (تاكی كاردی) و ندرتاً افزایش دمای بدن ( هیپرترمی‌)و از نظر رفتاری استعمال كننده ممكن است درونگرا ویا مضطرب شود. تاثیرات نامطلوب غالباً در افراد تازه كار یا افرادیكه اشتباهاً LSD مصرف نموده اند حادث می‌شود.وابستگی جسمی‌: ندارد

مقاومت داروئی

این نكته‌حائز اهمیت است كه به مرور زمان و با استفاده مكرر از این ماده ایجاد مقاومت داروئی می‌كند و لذا برای ایجاد احساس اولیه از دوزه‌های بالاتری می‌بایست استفاده شود.

مدت اثر

‌تاثیرات روانی 60-30 دقیقه پس از مصرف ماده شروع می‌شود و حدوداً 12 ساعت باقی می‌ماند. اوج این تاثیرات حدوداً 5 ساعت پس از مصرف ال اسی دی می‌باشد. تاثیرات روانی این ماده وابسته به وضعیت جسمی‌فرد مصرف كننده ونیز محیط فیزیكی كه فرد در آن قرار دارد می‌باشد.

روشهای سوء استعمال

این ماده غالباً درفرم قرص و یا كاغذ خشك كن یافت می‌شود كه غالباً همراه الكل و یا آب بلعیده می‌شود.

اثرات

این ماده در دهه 1960 شهرت خاصی پیدا نمود و به مرور زمان از استعمال آن توسط مردم كاسته شد لیكن در دهه 1990 مجدداً در میان دبیرستانیها و دانشجویان شهرت پیدا كرد واین ماده بعنوان ابزار جنبش ضد فرهنگ در غرب مورد استفاده قرار گرفت.

استفاه پزشكی

درحال حاضر این دارو هیچگونه استفاده پزشكی ندارد. گرچه در دهه 1950 این دارو ( بنام Delgsid)توسط برخی روانپزشكان برای درمان احساسات سركوب شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. سازمان سیا (CIA) نیز آزمایشات خود را بر روی انسان بصورت مخفیانه جهت بازپرسی ا زمتهمان انجام داد. در سال 1966 استفاده از این ماده در آمریكا بدلیل پیامدهای بهداشتی و درمانی آن ممنوع اعلام شد.

 وابستگی روانی : ندارد