عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

ساخت ژنراتوری که سوخت آن ادرار است

ساخت ژنراتوری که سوخت آن ادرار است
۴ نوجوان زیرک نیجریه ای ژنراتوری را تولید کردند که با یک ماده فراوان در دنیا کار می کند – ادرار! سه تا از این نوجوانان ۱۴ ساله و یکی از آنها ۱۵ ساله است. طرز کار این ژنراتور بدین صورت است: – ادرار در یک سلول الکترولیت قرار داده شده تا اوره آن به نیتروژن، آب و هیدروژن تبدیل شود. – هیدروژن از یک فیلتر آب برای خالص سازی رد می شود و بعد از آن وارد سیلندر گاز می شود.نوجوانان آفریقایی ژنراتوری را تولید کردند که سوخت آن ادرار است

سیلندر گاز، هیدروژن را به داخل سیلندر بوره مایع منتقل کرده که برای حذف رطوبت گاز هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرد.- در آخر این هیدروژن خالص به داخل ژنراتور فرستاده می شود.بد نیست بدانید هر یک لیتر ادرار می تواند به اندازه ۶ ساعت برق تولید کند.البته هنوز این طرح کامل نشده اما اگر عملی شود، مزایای بسیاری خواهد داشت.راستی نظر شما در مورد این ژنراتور ادراری چیست؟