اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تیر چراغ برق موجب مرگ مرد دزفولی شد! (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
تیر چراغ برق موجب مرگ مرد دزفولی شد! (عکس)

 مرد دزفولی 50 ساله بدون مجوز از سوی سازمان برق، جهت امورات برقی بر روی تیر چراغ برق رفته بود که دچار برق گرفتگی شد و در دم جان باخت.

تیر چراغ برق موجب مرگ مرد دزفولی شد! (عکس)

تیر چراغ برق موجب مرگ مرد دزفولی شد! (عکس)