ماری که به هنگام پختن جان آشپز را گرفت! (عکس)

ماری که به هنگام پختن جان آشپز را گرفت! (عکس)

سرآشپز یک رستوران هنگام پختن مار کبرا که آن را قطعه قطعه کرده بود بر اثر نیش این مار مرد.
 شنبه گذشته سرآشپز یک رستوران در شهر فوشان در جنوب چین سر یک مار کبرا را قطع کرد و بقیه بدن خزنده را هم تکه تکه کرد.

 

ماری که به هنگام پختن جان آشپز را گرفت! (عکس)

20 دقیقه بعد ، سرآشپز تکه های مار را داخل قابلمه پر از آب جوش ریخت تا سوپ درست کند.

ناگهان سر بریده مار کبرا که از گونه اندونزیایی بود دست سرآشپز را نیش زد.

سر آشپز که بر اثر سم مار اعصاب دستگاه تنفسی اش فلج شده بود به دلیل خفگی قبل از رسیدن اورژانس مرد.

 

ماری که به هنگام پختن جان آشپز را گرفت! (عکس)

 

ماری که به هنگام پختن جان آشپز را گرفت! (عکس)

 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب