خواستگاری جالب و دیدنی پسر چینی از دختر مورد علاقه اش (عکس)

خواستگاری جالب و دیدنی پسر چینی از دختر مورد علاقه اش (عکس)

در استان هبی چین کارمند جوانی با   99999  فلفل قلبی ساخت و داخل این قلبها در کارخانه فلفل سازی از نامزدش در خواست ازدواج کرد

 

خواستگاری جالب و دیدنی پسر چینی از دختر مورد علاقه اش (عکس)

 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب