اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دیدار در مدرسه در روز های اول

دیدار در مدرسه در روز های اول
اکثر مدارس در طول سال جلساتی برای اولیا دارند حتما شرکت کنید. ممکن است مطالبی که در این جلسات عنوان می‌شود، چندان ارزشی نداشته باشد و برای پدر و مادر شاغلی که برای تمام ساعت‌های طول روزشان برنامه دارند، حضور در این جلسات بسیار سخت و حتی عذاب‌آور باشد.

اما توجه داشته باشید که فرزندتان حضور یا غیبت شما یا کیفیت حضورتان در این جلسات را به میزان ارزشی که شما برای او قائل هستید، مربوط می‌داند. پس برای پیشگیری از دلخوری یا آسیب در روابط شما و فرزندتان، تمام تلاش خود را برای اختصاص این چند ساعت وقت برای او انجام دهید.

و اما نکته دوم؛ حتما شما هم موافق هستید که صرف شرکت در جلسات عمومی، نمی‌تواند شما را از وضعیت تحصیلی فرزندتان مطلع کند. به همین دلیل نیز لازم است ملاقات‌های خصوصی با اولیای مدرسه داشته باشید؛ ملاقات‌هایی که اگر فرزندتان پسر است، لازم است حتما در همه آنها پدر نیز حضور داشته باشد و درصورتی که دختر است، در طول سال حداقل ۲بار پدر نیز در این ملاقات‌ها حضور پیدا کند.