اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

گردهمایی جنجالی و جالب مجسمه های بی سر!!

گردهمایی جنجالی و جالب مجسمه های بی سر!!
آثاری که در ادامه مشاهده می‌نمایید، مجسمه‌های «یونیکا شونیباره» مجسمه‌ساز نیجریه‌ای است که آثار او از جنجالی‌ترین آثار هنری معاصر است؛ انسان‌های بی سر یا با کله حیوانات و…
 
 
گردهمایی جنجالی و جالب مجسمه های بی سر!!

گردهمایی جنجالی و جالب مجسمه های بی سر!!

گردهمایی جنجالی و جالب مجسمه های بی سر!!

گردهمایی جنجالی و جالب مجسمه های بی سر!!

گردهمایی جنجالی و جالب مجسمه های بی سر!!

گردهمایی جنجالی و جالب مجسمه های بی سر!!